Generátor šumu

Autor: Jirka, OK1ZAD <ok1zad(at)ok1kng.net>, Téma: Bastlení, Vydáno dne: 13. 07. 2006Neškodí se občas podívat do historicky cenných sborníků. Šumový generátor je výbornou pomůckou pro nastavování předzesilovačů nebo pro zobrazení tvaru propustné křivky filtru, je možné ho použít pro napájení impedančního můstku pro měření antén atd. Jeho využití je velmi široké, obzvlášť, nevlastníte-li drahé měřící přístroje.

Schéma generátoru šumu
Šumák - schéma

Zapojení generátoru je velice jednoduché, netřeba plošný spoj, součástky se dají napájet přímo do plechové krabičky s velmi krátkými vývody a s SMD kondenzátory. Zkrácením vývodů na minimální délku je zaručena funkce generátoru minimálně do 1296 MHz, samozřejmě je to závislé na použitém "šumícím" tranzistoru.

Šumový generátor

Pokud by byl výstupní signál generátoru příliš silný, je na VKV vhodné zařadit několik metrů mizerného koaxu, např. RG58, který bude fungovat jako důstojný útlumový článek. Výkon generátoru rovněž ovlivňuje odpor R1 - jeho hodnota je v tomto případě 2k4. Hodnoty odporů R3, R4, R5 se dopočítají dle požadovaného útlumu nebo je možné je rovnou vynechat. Odpor R2 má hodnotu 50 ohm - možno použít 56 i 47 ohmů z řady. Místo tranzistoru BFR34 je možné použít jakýkoliv jiný vf bipolární NPN tranzistor. Nejlepší je vybrat takový, který jednoduše co nejvíce šumí v požadovaném kmitočtovém rozsahu.

Odběr proudu z baterie je asi 0.5 mA. 9 V baterie vydrží napájet generátor velmi dlouho, ale přesto je vhodné zabudovat vypínač s indikací zapnutí nízkopříkonovou LED.