60.výročí stanice OK2OZL a diplom Zlin Award

Autor: Jirka, OK2SJI <ok2sji(at)qth.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 04. 2007

Letos v srpnu tomu bude 60 let, kdy poprvé zazněla éterem OK2OZL, značka klubové stanice zlínské odbočky ČAV. Patřila mezi první v ČSR. Změny sufixu byly ...

... dány změnou názvu města – Zlín / Gottwaldov / Zlín. Ve funkci VO (ZO) se vystřídalo 10 zlínských HAMs – 2KJ, 2BJH, 2AE, 2DB, 2BNR (nyní 1RD), 2BUY, 2BUW, 2ON, 2UQ a 2PO. Operátorů zde postupně pracovalo přes 70. Mezi nejaktivnější patřili 2NN, 2VDO, 2ON, 2HI, 2DB, 2BNC, 2BUW, 2LE, 2BNF, 2SJI, 2BH.
V měsíci srpnu 2007, bude OK2OZL pracovat pod call OL60OZL a několik zlínských HAMs pod call OL60PO,OL60HI, OL60SJI a další.
K 60.výročí OK2OZL byly dočasně změněny podmínky diplomu Zlín Award, vydávaného RK Zlín.