KV PA z bloku R140

Autor: Tomáš, OK1IC <(at)>, Téma: Konstrukce, Vydáno dne: 29. 04. 2008

Po ročním úsilí se mi podařilo upravit koncový stupeň a vyrobit pro PA napájecí zdroj. Vzhledem k nedostatku času poslední dobou, alespoň pár obrázků a základní informace.

Nejdříve několik slov k napájecímu zdroji:
Zdroj musím obsahovat několik výstupních napětí:

220V AC pro napájení ventilátoru a chladící turbíny
-100V DC pro první mřížku elektronky GU43
350V DC pro druhou mřížku elektronky GU43
12,6V AC žhavení
24V pro relátka a osvětlení stupnic
3kV pro anodu elektronky

Dále může obsahovat ještě napájecí napětí pro budící stupeň PA, ale v mém případě jsem budič vyjmul a elektronku budím přímo do první mřížky.

Je nutné zajistit postupné zapínaní napájecího zdroje a to v tomto pořadí:
1) chlazení PA
2) žhavení a napětí pro G1 - tím je zajištěno, že elektronka je uzavřena
3) po nažhavení a sepnutí časového relé lze zapnout napětí pro anodu a G2 a to nejprve přes rozběhový rezistor, který se posléze překlene vypínačem.

Na propojení napájecího zdroje s PA je potřeba vyrobit propojovací kabel, ideální je použití originálních konektorů, ale vetšinou nejsou k dispozici a je nutné to řešit fastony s dodatečnou izolací např. krytkami.

Zmíním se o napájení druhé mřížky PA, kdy je nutné použít paralelní stabilizátor pro zajištění správné funkce tohoto zdroje. Chování druhé mřížky je specifické a proud může z mřížky jak vytékat tak do ní téct. Velice pěkně má popsaný paralelní stabilizátor na stránkách Honza OK1BAF. Tímto mu také děkuji za cenné informace během stavby.

Snad jen zmínka, že je dobré pro napájení druhé a první mřížky použít stíněný kabel a každý zdroj má svojí vlastní zem. Ve zdroji nejsou spojené žádné části mezi sebou. Vše je propojeno až ve vlastním PA.

Nyní pár slov k vlastnímu PA:

Jak již bylo napsáno, v původním provedení obsahuje také budič, který byl z PA vyjmut. Buzení je prováděno do první mřížky, pěkně popsané detaily okolo G1 má na stránkách PA0FRI a také F1FRV.

Po budiči nám vznikne místo, kam lze umístit přepínací relé pro RX/TX režim, nebo tam lze umístit druhou patici i s elektronkou (Hi).

V obvodech druhé mřížky je nutné provést úpravu a to přidáním rezistoru cca. 35 kOhmu a varistoru proti zemi. Vše je velice dobře popsáno v časopise Radioamatér od Laca OK1AD.

Ještě několiv slov k ovládání PA:
Tento PA má kolíčkovou paměť a ladící prvky lze ovládat dálkové pomocí motorů. Toto jsem po úvaze odpojil a použitou část ovládání jsem přepojil pro napájecí napětí +24V. V originále je kladný pól zdroje uzemněn a motory jsou napájeny -27V. Toto je udělané z důvodu snadného ovládání přepínání RX/TX z klasického TCVRu.

Pozor! Během přepínání pásem je nutné odpojit anodové napětí. To se přivádí přes přepínač a PÍ článek na anodu elektronky.

Na závěr:
PA byl osazen klasickými vf konektory pro připojení TCVRu a antény, k čemuž posloužilo několik otvorů v zadní stěně PA. PA byl zakrytován plechy a osazen chladící turbínou. Zesilovač odevzdá vf výkon dle pásma 1000-1200W kvalitního signálu. Pro zájemce jak vypadá celá sestava v originále z bývalého SSSR, lze najít na internetu několik informací a fotek.

Na závěr mé poděkování zejména OK1AD, OK1DX, OK3RM, OK1VWK, OK1BAF a dalším, kteří mi pomohli během stavby jak radou tak materiálem.

Odkazy:
http://f1frv.free.fr
http://www.pa0fri.geerligs.com
http://www.ok1baf.wz.cz
Radioamatér listopad-prosinec 2004

PA_R140_1
PA_R140_2
PA_R140_3
PA_R140_4
PD2008_ladění